Unit4 Property Management -ratkaisu

 • Yleisnäkymä

  Unit4 Property Management -ohjelmistoratkaisu on tehokas hallintotyökalu, joka on suunniteltu kiinteistöhallinnan toimialan erityistarpeisiin. Se tarjoaa vankan tuen kokonaisvaltaiseen kiinteistöjohtamiseen ja -hallintaan. Ratkaisun perusominaisuuksiin lukeutuu muun muassa:

  • vuokrasopimukset ja vuokrahallinta
  • vuokraukset
  • kiinteistösalkun hallinta
  • kiinteistöjen osto ja myynti.

  Ohjelmistoratkaisua täydentää muun muassa monipuoliset budjetointi- ja laskutustoiminnot, sekä kiinteistöverotus- ja ALV-raportoinnit. Vankan toimialakohtaisen osaamisemme ansiosta voimme tarjota ratkaisua muun muassa:

  • kiinteistöyhtiöille, jotka vuokraavat liikehuoneistoja
  • kiinteistösijoittajille, jotka omistavat liikehuoneistoja
  • asunto-osakeyhtiöille, joissa on asuinhuoneistoja
  • kiinteistöhallintapalveluja tarjoaville organisaatioille.

  Unit4 Property Management -ohjelmistoa tukee laaja taloushallinto ja strategiset suunnittelutyökalut, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen ohjelmistoratkaisun kiinteistöhallintaan.

  Lataa esite

 • Kiinteistöhallinnan automatisointi

  Ratkaisu selkeyttää, automatisoi ja tehostaa kiinteistöhallinon prosesseja seuraavien toiminnallisuuksien avulla:

  • Sujuva vuokrasopimusten hallinta tarkoittaa, että vuokralaiset saavat oikeat laskut oikeaan aikaan, jolloin velkaantumisriski pienenee.
  • Takautuvaa laskua ei voi enää olla huomaamatta, sillä kaikki on järjestetty nimettyä päivämäärää vasten.
  • Ratkaisu tarjoaa tehokkaan prosessinhallinnan uuden sopimuksen solmimisesta sen irtisanomiseen yhdessä ja samassa työnkulussa.
  • Vuokrasopimusten päättäminen on kontrollissa.
  • Järjestelmä muistuttaa automaattisesti, jos olet esimerkiksi luvannut lisätietoa jollekin asiakkaalle tiettynä päivänä.
  • Aktiviteettien seuraaminen ja yhteydenpito asiakkaisiin vähentää riskiä unohtaa tärkeät takarajat ja tehostaa päätöksentekoa.

  Lataa esite


Asiakasreferenssejämme

 • "Valintaamme vaikutti merkittävästi ohjelmiston laaja tuki pohjoismaiseen kiinteistösijoittamiseen, mahdollisuus automatisoida prosesseja sekä moderni käytettävyys laitteesta riippumatta."

  - CapMan Real Estate Oy

 • “Valitsimme Unit4 Property Management -ohjelmiston, koska tarvitsimme ratkaisun, jolla voidaan käsitellä suuria kiinteistövolyymejä - hallinnoimme yksistään Ruotsissa yli 4,8 miljoonan neliön edestä kiinteistöjä.”

  - Newsec Asset Management AB

 • "Suorituskyvyn raportointi on auttanut meitä saamaan enemmän irti konsolidointijärjestelmästämme. Nyt voimme esimerkiksi nopeasti vertailla budjettia ja ennusteita keskenään ja havaita eroavaisuuksia eri kiinteistöjen välillä aina yksilölliselle tasolle asti."

  - Group Controller, AB Sagax

  Lue menestystarina

Toiminnallisuudet

Vuokraukset

Unit4 Property Management auttaa hallinnoimaan koko vuokrausprosessia vapaan kiinteistön tai sen osan (esimerkiksi asunnon, toimiston tai pysäköintipaikan) löytämisestä sen sovittamiseen sopivalle vuokralaiselle. Ratkaisuun kuuluu muun muassa:

 • Kiinteistön kriteerit yhteensovittamista varten - kiinteistöyhtiöille tai asunto-osakeyhtiöille.
 • Mahdollisten vuokralaisten hallinta.
 • "Vapaa kohde" -näyttö, joka helpottaa hakemista.
 • Huomautukset kiinnostuksesta vapaita asuntoja tai kiinteistöjä kohtaan.
 • Huomautukset halukkuudesta vuokrata tietyllä alueella.
 • Täydellinen kiinnostuksen kohteen ja vapaan kiinteistön yhteensovittaminen.

 

Vuokrahallinta

Unit4 Property Management virtaviivaistaa vuokrahallintaprosessia antamalla käyttäjän asettaa vuokrahinnat oikealle tasolle ja laskuttaa vuokralaisiaan oikein. Ratkaisu kattaa koko sopimusprosessin uuden tai nykyisen vuokralaisen kanssa:

 • Sopimuslomakkeen luonti olemassa olevan mallin pohjalta.
 • Vuokran määrän laskenta.
 • Sopimuksen lähettäminen vuokralaiselle hyväksyttäväksi.
 • Allekirjoitettujen sopimusten tallentaminen järjestelmään.
 • Laskutus ja vuokrasopimuksen päättäminen.

Kiinteistöjen hallinta

Ohjelmiston kiinteistöjenhallintamoduuliin sisältyy sekä kiinteistötekniikan että kiinteistöhuollon hallinta. Kiinteistöhallinnan suunnittelu on usein hyvin yksityiskohtaista, kun mietitään, mitä pitäisi tehdä ja milloin. Ratkaisu:

 • Tehostaa pitkäaikaisia huoltosuunnitelmia.
 • Järjestää tarkastukset tarpeen mukaan – säännölliset, suunnitellut ja lopulliset.
 • Auttaa korjaus/vikailmoitusten raportoinnissa ja niiden hallinnassa
 • Mahdollistaa tehokkaan resurssisuunnittelun.

Kiinteistösalkun hallinta

Ratkaisu mahdollistaa strategisen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan kaikkiin projekteihin ja prosesseihin, sisältäen:

 • Vuokraluetteloanalyysit.
 • Sijoitusprojektit.
 • Omaisuuden hallinnan.
 • Kiinteistörakennusten ylläpidon hallinnan.

Kattava kokonaisratkaisu

Saumaton integraatio Unit4 Business World -toiminnanohjausjärjestelmään tarjoaa seuraavat, tehokkaat toiminnot:

Taloushallinto

 • Taloushallinnon tärkeimmät toiminnot – sisältäen laskutukset ja ALV-osuudet
 • Projektin ja ajan hallinnat
 • Tilausten käsittely ja ostot

Strateginen suunnittelu

 • Vuosibudjetit ja ennusteet
 • Projektien ja sijoitusten hallinta
 • Raportointi

Moniyritys-toiminnallisuudet

 • Uusien asiakkaiden luonti olemassa olevaa dataa hyödyntämällä
 • Yhteisen tiedon ylläpitäminen läpi järjestelmien
 • Suurten asiakasmäärien hallinta yhdessä ja samassa työnkulussa